Huwelijkscrisis (of relatiecrisis) tijdens de Tweede Coronagolf

Op dit moment leven wij allemaal in een gekke tijd en zitten wij als samenwoners en gehuwde mensen veel op elkaars lip. Immers, door de nieuwe uitbraken van het Coronavirus en de nieuwe (intelligente) lockdown werken wij in principe thuis, gaan we niet meer naar de sportschool en zijn wij niet meer met vrienden in een gezellig restaurant of kroeg te vinden. Daarentegen zijn we meer thuis dan normaal gesproken, werken we samen met onze partner aan de eettafel en brengen wij 24/7 met elkaar door in één ruimte. Voorgaande brengt met zich mee dat je als partners meer op elkaars lip zit waardoor er logischerwijs veel huwelijken en relaties op de proef worden gesteld.

Zo ook bij Wouter. Wouter is 2 jaar getrouwd met Merel. Samen zijn zij de ouders van de tweeling Job en Mees. Alhoewel Wouter zich verheugde op het full time thuis werken (immers, geen files en weg van het saaie kantoor) is voorgaande hem vies tegen gevallen. Wouter ergert zich mateloos aan Merel, hierdoor ontstaat er dagelijks een ruzie. Daarnaast schreeuwt de tweeling constant om aandacht en tot overmaat van ramp is er de hond Woefdram die de gehele dag hard zit te blaffen. Wouter heeft vorige week donderdag contact met ons opgenomen, hij trekt het niet meer goed thuis en gaf aan ons aan dat hij zijn huwelijk niet meer ziet zitten.

Uiteraard begrijp ik dat de situatie van Wouter enorm lastig voor hem is. Gezien het feit dat zijn huwelijk, voor de coronacrisis, geen scheurtjes vertoonde heb ik hem tips gegeven om te bezien of Wouter geen overhaaste beslissing neemt en zijn huwelijk nog te redden is. De tips die ik aan Wouter heb gegeven deel ik graag met u.

Tip 1 Blijf met elkaar praten

Veel relatietherapeuten zullen het beamen. Goede communicatie is één van de belangrijkste punten voor een goed huwelijk c.q. goede relatie. Voorgaande geldt niet alleen als uw huwelijk of relatie goed verloopt maar ook als uw huwelijk c.q. relatie scheuren vertoont en u bijvoorbeeld bemerkt dat uw gevoel voor de ander minder is geworden. Communiceer met uw partner wat u dwars zit en wat u nodig hebt om hieraan te werken.  Probeer hierbij vanuit uw eigen gevoel te praten, luister naar elkaar en vat samen wat de ander zegt, zo weet u dat u de ander goed hebt begrepen en wat de ander nodig heeft om tot verbetering te komen.

Tip 2 Gun elkaar vrijheid

Ook al zitten we nu in de tijd van een (intelligente) lockdown, voorgaande hoeft niet te betekenen dat u constant op elkaars lip hoeft te zitten. Gun elkaar privé tijd en vrijheid en maak hier afspraken over. Wordt het u allemaal even te veel, pak een boek, ga een blokje om met de hond of volg een online sportklasje. U zult zien dat u daarna weer meer van de ander kunt hebben.

Tip 3 Probeer positief te blijven

Het feit dat u meer op elkaars lip zit hoeft niet te betekenen dat u een vrijbrief hebt om vervelend en negatief tegen elkaar te gaan doen. Uit aan uw partner waar u zich aan irriteert en los het op. Bedenk of uw irritatiepunt een fixe ruzie waard is of dat u wellicht beter even op uw lip kunt bijten. Mijn boodschap is, laat de kleine dingen gaan, probeer positief te blijven denk aan de mooie momenten die u met elkaar hebt beleefd en maak niet overal een punt van.

Tip 4 maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen

Wonen er binnen uw gezin kinderen? Hoe jong of oud ze ook zijn, maak geen ruzie in het bijzijn van de kinderen. Doe uw best om de vrede te bewaren en de situatie zo goed als mogelijk voor de kinderen te houden. Kinderen pakken alles precies op; zo ook de kleinste en grootste ruzies. Voorkom dit dus!  

Tip 5 Blijf sterk

Bedenk dat aan al het negatieve een einde komt, aldus ook aan de (intelligente) lockdown. Maak er in deze tijd het beste van. Probeer elkaar zo af en toe te verrassen, bestel dat lekkere drie gangen diner uit uw favoriete restaurant en maak er thuis een gezellige boel van. Bedenk in ieder geval dat de situatie uiteindelijk weer wordt zoals het was waarbij u naast quality time met uw partner c.q. relatie ook een eigen leven met vrienden, werk, sport etc. hebt.

Contact opnemen

Vertoonde uw relatie c.q. huwelijk al scheuren voor de coronacrisis waardoor u nu naast de coronacrisis ook in een huwelijkscrisis c.q. relatiecrisis zit en ziet u het niet langer zitten om uw huwelijk of relatie voort te zetten en een kans te geven neem dan contact met mij op. Ook in deze tijd kan ik de gevolgen van de relatiebreuk of echtscheiding voor u regelen. Ik ben een ervaren familierechtadvocaat die u kan informeren over uw rechten en plichten en de weg die bewandeld dient te worden om de gevolgen van de breuk zo goed mogelijk te regelen.


Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

Recht op omgang met het kind tijdens de tweede Coronagolf

Raymond en Kim hebben elkaar vier jaar geleden tijdens een vakantietrip leren kennen. Het was liefde op het eerst gezicht. Eenmaal in Nederland teruggekomen besloten Raymond en Kim om na een aantal maanden samen te gaan wonen. Twee jaar later zijn Raymond en Kim de ouders geworden van Job. Op het moment dat de tweede coronagolf uitbrak en Raymond en Kim samen met Job 24/7 bij elkaar waren begonnen er scheurtjes te ontstaan in de relatie. Deze zomer hebben Raymond en Kim er voor gekozen om uit elkaar te gaan, waarna zij zich samen hebben gewend tot een mediator om afspraken te maken. Ten aanzien van Job geldt dat hij bij Kim zijn hoofdverblijf heeft. Daarnaast heeft hij iedere week omgang met Raymond waarbij hij iedere week van donderdagochtend tot zaterdagavond bij Raymond verblijft. Raymond geniet ieder moment dat Job bij hem is. Echter, tot grote schrik van Raymond heeft Kim vorig weekend aangegeven dat Job geen contact meer mag hebben met Raymond. Uit het niets wordt Raymond er van beschuldigd dat hij tijdens de omgangsmomenten drugs zou gebruiken. Ten einde raad heeft Raymond vandaag contact met mij gezocht.

Hoe zit het ook al weer?

Een kind altijd het recht heeft op contact met beide ouders. Op het moment dat ouders uit elkaar gaan dienen zij dan ook afspraken te maken op welke dagen het kind bij de ene of bij de andere ouder verblijft. Komen ouders er niet uit dan kan er aan de rechter verzocht worden om een omgangsregeling vast te stellen. Als er een omgangsregeling is overeengekomen c.q. is vastgesteld dan dienen beide ouders deze regeling na te komen. In de case van Raymond mag Kim de omgang tussen Raymond en Job dus niet eigenhandig stopzetten. Indien een ouder dit wel doet dan is het uiteraard noodzaak om aan de andere ouder kenbaar te maken dat u het niet eens bent met het feit dat de omgang is stopgezet en dat u graag wilt zien dat er aan de omgangsregeling weer uitvoering wordt gegeven.

De politie bellen of hulpverlening inschakelen?

Raymond vertelde mij dat hij zelf heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen, helaas geeft Kim niet thuis. Gezien het feit dat Raymond radeloos was heeft hij in eerste instantie de hulp van de politie ingeroepen, op basis van onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag van Raymond. De ervaring leert echter dat de politie weinig kan en zal ondernemen, zo ook in het geval van Raymond. De politie heeft in de case van Raymond geprobeerd te bemiddelen, dit echter tevergeefs.

Daarnaast heeft Raymond op advies van de politie de hulpverlening ingeschakeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezien het feit dat deze vorm van hulpverlening vrijwillig is en Kim nergens aan mee wenst te werken, is ook deze hulp niet van de grond gekomen.

De hulp inschakelen van een advocaat?

Raymond heeft uiteindelijk vrij snel mijn hulp ingeroepen. Mijn advies is aan elke (benadeelde) ouder om hier nooit te lang mee te wachten, immers, hoe langer een kind zijn/haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit voor een kind is. Ook ik heb geprobeerd om met Kim in contact te komen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Kim heeft via een eigen advocaat aangegeven dat het beter voor Job is als er geen contact meer is tussen Raymond en Job.

Spoedprocedure

Namens Raymond ben ik een kort geding gestart waarbij ik aan de rechtbank heb gevraagd om Kim te verplichten om de overeengekomen omgangsregeling na te komen. Als verweer bracht Kim naar voren dat zij van mening is dat de omgang tussen Job en Raymond dient te worden ontzegd omdat de omgangsmomenten niet in het belang van Job zouden zijn. Tijdens deze procedure werd Raymond er opnieuw van beschuldigd dat hij drugs zou gebruiken. Middels urinetesten (welke Raymond al voor aanvang van de zitting had gedaan) hebben wij op de zitting kunnen aantonen dat er geen sprake is van drugsgebruik. De rechtbank heeft na de zitting binnen twee weken de uitspraak gedaan en bepaald dat Kim haar medewerking moet geven aan de overeengekomen omgangsregeling. Via het kort geding heb ik dus vrij snel voor Raymond kunnen regelen dat de omgang met Job weer is hervat.

Conclusie

Mocht u als moeder of als vader in eenzelfde situatie zitten als Raymond dan is mijn advies om niet te lang te wachten met het inschakelen van de hulp van een advocaat. Immers, zoals ik al eerder schreef hoe langer een kind zijn of haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit is. Tegelijkertijd geldt ook dat er een groot risico bestaat dat de omgang eerst weer langzaam dient te worden opgebouwd indien het kind een ouder lang niet heeft gezien In dit soort situaties duurt het dus veel langer voordat er weer op een frequente basis omgang is. Probeer dit te voorkomen door snel actie te ondernemen zodra de andere ouder de omgang heeft stopgezet.


Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

Omgangsregeling in de coronacrisis

De meeste gescheiden ouders hebben (destijds) een ouderschapsplan laten opmaken of zelf opgemaakt. De kans is groot dat er in dat ouderschapsplan een zorg- en contactregeling (lees: omgangsregeling) is overeengekomen. Een basis voor die overeenstemming vormt veelal de beschikbaarheid van de ouders. Die reguliere beschikbaarheid kan door COVID-19 afwijken van de huidige beschikbaarheid.

Dient het ouderschapsplan aangehouden te worden?

Als het praktisch uitvoerbaar is, adviseer ik ouders zich aan het ouderschapsplan te houden. Mochten ouders in onderling overleg af willen wijken van het ouderschapsplan gezien de huidige omstandigheden, dan is dat eveneens een correcte keuze. Zorg in dit laatste geval voor concrete afspraken, zodat voor beide ouders helder is wat op welk tijdstip wordt verwacht.

Hoe zit het met de zorg- en contactregeling bij vrije dagen?

Deze tijd van het jaar (de zomer) kent vele vrije dagen. Ik beveel ouders aan om eveneens voor de zorg- en contactregelen op de vrije dagen het ouderschapsplan te volgen. Hierbij geldt hetzelfde als in de alinea hiervoor, waarin staat vermeld dat ouders mogen afwijken van het ouderschapsplan op het moment dat beide partijen hiermee instemmen. Bepaalde gevallen vragen echter om een specifieke regeling. Ik geef u een aantal voorbeelden:

Een man en een vrouw zijn in 2008 getrouwd. Tijdens het huwelijk hebben zij samen drie (3) kinderen gekregen. De ouders zijn in 2019 gescheiden. In het kader van hun echtscheiding hebben zij ten behoeve van hun drie minderjarige kinderen een ouderschapsplan op laten maken door een advocaat-mediator. De vrouw werkt twee (2) dagen per week in de zorg, de man werkt fulltime als ondernemer. De zorg- en contactregeling die in het ouderschapsplan is overeengekomen, bepaalt dat de kinderen één (1) weekend per twee (2) weken bij de man verblijven. De onderneming van de man staat op een laag pitje vanwege de vermindering van klanten. De man is veel beschikbaar. De vrouw dient twee dagen in de week te werken in de zorg.

Er zijn in dit voorbeeld een aantal mogelijkheden:

  • In het meest ideale geval biedt de man aan, of vraagt de vrouw aan de man, om voor de kinderen te zorgen op het moment dat de vrouw dient te werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat beide ouders zich flexibel opstellen.
  • Mocht dat om wat voor reden dan ook niet lukken, schakel dan de hulp in van iemand die u als ouders kan helpen bij het oplossen van het probleem.
  • Als ook dat geen soelaas biedt, neem dan contact op met MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN teneinde advies in te winnen.

Als overleg met uw ex-partner niets oplevert, kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, waarbij de advocaat de rechter zal vragen een (tijdelijke) wijziging van de zorg- en contactregeling door te voeren. Op relatief korte termijn na het starten van die procedure, zal een zitting bij de rechtbank plaatsvinden.

Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

Alimentatie in tijden van Corona. Is nihil-stelling mogelijk?

Het coronavirus kan tot gevolg hebben dat een ouder minder gaat verdienen of zelfs geen inkomen meer heeft, bijvoorbeeld vanwege financiële problemen op het werk of zelfs ontslag. Hierdoor is het goed mogelijk dat de alimentatieplichtige ouder niet langer aan die alimentatieverplichting kan voldoen.

Mocht dit het geval zijn, dan is mijn advies dat de ouder die de partner- en/of kinderalimentatie niet langer kan voldoen, contact opneemt met de ex-partner om de situatie te bespreken. Wellicht gaat de alimentatiegerechtigde ouder akkoord met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatie. In het meest ideale geval lukt het om een afspraak te maken. Mocht dat het geval zijn, dan is mijn advies om die afspraak vast te leggen per e-mail of op papier. Op die manier kan er naderhand minder snel discussie ontstaan over de gemaakte afspraak.

Mocht de alimentatiegerechtigde ouder niet akkoord gaan met een tijdelijke verlaging of het tijdelijk stopzetten van de alimentatiebetaling, maar kan de alimentatieplichtige ouder het niet langer betalen, dan kan met tussenkomst van een advocaat een kort geding worden gestart, teneinde te proberen de alimentatie op die manier in ieder geval tijdelijk te verlagen.

Wat als de alimentatie langer niet betaald kan worden?

Wat te doen wanneer de verslechterde financiële situatie van de alimentatieplichtige niet tijdelijk is, maar mocht aanhouden? In dat geval is het raadzaam MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN in te schakelen om de alimentatie te laten herberekenen. Zo nodig kunt u de advocaat een bodemprocedure bij de rechtbank laten beginnen met het verzoek aan de rechtbank de alimentatie (structureel) naar beneden bij te stellen.

Share with:

Facebook | Twitter | Pinterest | Linkedin

Kan een kroegbaas de alimentatieverplichting wijzigen c.q. stopzetten tijdens de tweede coronagolf?

Vorige week woensdag heeft Bertrandt contact met mij opgenomen. Bertrandt is de eigenaar van een leuk goedlopend bruincafé dat gevestigd is op de Korenmarkt in Arnhem. Vanaf 14 oktober 2020 moest Betrandt zijn bruincafé wederom sluiten. Inmiddels is het bruincafé van Bertrandt nu ruim twee maanden gesloten. Ruim twee maanden lang heeft Bertrandt geen omzet gedraaid. Bertrandt is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Bertrandt voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Bertrandt niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Luna, financiële verplichten heeft. Immers, Bertrandt is zeven jaar geleden gescheiden van Chantal. Bertrandt en Chantal zijn met behulp van een advocaat overeengekomen dat Bertrandt iedere maand ten aanzien van de kinderalimentatie een bedrag van € 450,00 aan Chantal dient te voldoen. Nu Bertrandt in verband met het Coronavirus geen enkele euro meer omzet en het nog maar de vraag is of hij zijn bruincafé kan blijven voortzetten is bij Bertrandt de vraag gerezen of hij  kan stoppen met het betalen van de kinderalimentatie.

Stoppen met betalen van de alimentatie?

Aan Bertrandt heb ik (hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is) duidelijk gemaakt dat hij niet “zomaar” kan stoppen met het betalen van de alimentatie. Daarnaast kan Bertrandt niet eigenhandig beslissen om een lager bedrag aan kinderalimentatie over te maken. Voorgaande kan alleen als er in onderling overleg (overleg tussen Bertrandt en Chantal) nieuwe afspraken over de alimentatie zijn gemaakt of als de rechter hier een beslissing over heeft genomen. Dus zelfs in het gChantall van Bertrandt, waarbij hij op dit moment niet beschikt over enig inkomen, moet de alimentatieverplichting worden nagekomen.

Onderling overleg

Op mijn advies heeft Bertrandt eerst geprobeerd om zelf in overleg te treden met Chantal. Helaas is het Bertrandt niet gelukt om samen in onderling overleg met Chantal tot nieuwe afspraken te komen. Omdat de situatie van Bertrandt schrijnend is heb ik namens Bertrandt contact gelegd met Chantal, waarna wij een gezamenlijk gesprek hebben gevoerd via facetime. Tijdens dit gesprek is het Chantal duidelijk geworden hoe slecht en onzeker de financiële situatie van Bertrandt op dit moment is. Chantal leek zelfs, tot grote opluchting van Bertrandt, veel begrip te hebben voor zijn situatie. In de zaak van Bertrandt is afgesproken dat de kinderalimentatieverplichting (tot het moment dat er omtrent de financiële situatie van Bertrandt meer duidelijkheid komt) tijdelijk met 2/3 wordt verlaagd.

Wijziging via de rechter

Indien het niet was gelukt om in onderling overleg tot afspraken te komen dan had ik in de zaak van Bertrandt op zeer korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend met als doel om de kinderalimentatie te verlagen of op nihil te laten stellen. Juist omdat rechters vaak pas een alimentatiebedrag verlagen vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend is het van groot belang om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen en hier dus niet te lang mee te wachten.

Conclusie

Ik merk dat het voor iedereen op dit moment een moeilijke tijd is. Van ouders wordt veel gevraagd en de maatregelen die er zijn genomen veranderen wekelijks. Ik adviseer ouders van kinderen om vooral in deze tijd rekening met elkaar te houden. Wees redelijk naar elkaar en probeer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan ben ik er uiteraard voor u. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze blog neem dan gerust contact met mij op. Tijdens kantooruren ben ik bereikbaar op het telefoonnummer 085 06 07 520 of via het e-mailadres: info@vanleeuwenlawfirm.nl