Dis­clai­mer

In onze disclaimer verklaren wij dat de gegevens op deze website uitsluitend als algemene informatie zijn opgenomen. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

READ MORE

Wet­te­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid

Hier kunt u in onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en contactgegevens lezen met wie u contact kunt opnemen als u vragen of klachten heeft.

READ MORE

Pri­va­cybeleid

In ons privacybeleid kunt u lezen welke gegevens wij opslaan, hoe wij deze gebruiken, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

READ MORE

Al­ge­me­ne voor­waar­den

Het gebruik van deze website wordt beheerst door de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van onze website accepteert u deze voorwaarden.

READ MORE

Iden­ti­fi­ca­tie­plicht

Op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dienen notarissen, advocaten, belastingadviseurs, de cliënt te identificeren voordat zij een zakelijke relatie aangaan.

READ MORE

Rechts­ge­bie­den­re­gis­ter

In het rechtsgebiedenregister staan per advocaat de rechtsgebieden vermeld waarvoor deze zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Van Leeuwen Law Firm maakt gebruik van een kantoorregistratiemodel.

READ MORE